Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók valamennyi, a Web2000 (Csalai Lajos e.v) által végzett valamennyi tevékenységre. Azzal, hogy a Web2000-nek bármely szolgáltatása végzésére megbízást ad, elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

 

Általános feltételek

 

 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) által megadott valamennyi ár nettó érték, azaz a 25% általános forgalmi adó nélkül értendő.
 1. Az árajánlatok 20 napig érvényesek.
 1. A Megbízó felelős azért, hogy a weblap törvényes legyen, semmiféle szerzői vagy más jogot ne sértsen. Szintén a Megbízónak kell megfelelő előzetes piackutatást végeznie bármely projekt életképessége és nyereséges fenntarthatósága vonatkozásában.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson minden olyan megbízást, irányuljon az térítésmentes vagy térítéses szolgáltatásra, amelyet tartalmi vagy egyéb szempontból nem tart elfogadhatónak. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólag a felnőtt tartalmak, vagy a valamely vallás, felekezet, faj, etnikum, kisebbség vagy szexuális orientáció ellen irányuló oldalak fejlesztésére vonatkozó megbízások.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) szolgáltatásait kizárólag írásbeli Megbízási Szerződés alapján teljesíti. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) a Megbízási Szerződés aláírása előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi.
 1. A Megbízási Szerződésben meghatározott teljesítési határidő és díj kizárólag a Megbízási Szerződésben körülírt tevékenységekre érvényes és csakis akkor, ha a Megbízó valamennyi, a szolgáltatás határidőre történő elvégzéséhez szükséges információt, dokumentumot, fényképet és egyéb szükséges adathordozót a szerződés szerinti időpontban a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) rendelkezésére bocsájtott. A Megbízási Szerződés szerinti határidő és szolgáltatási díj érvényét veszti, és a felek írásban új határidőt és díjat kötelesek megállapítani, ha a Megbízó nem tudja határidőre és hiánytalanul a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) rendelkezésére bocsájtani a fenti anyagokat, és/vagy a teljesítés során további feladatokkal bízza meg a Szolgáltatót.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) a szerződés biztosítékaként a szolgáltatási díj legfeljebb 50%-a mértékéig előleg fizetését kötheti ki. Az előleg a szerződés aláírásakor átutalással vagy készpénzben fizetendő. Előlegfizetés kikötése esetén a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta.
 1. A Megbízási Szerződést a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, a Megbízóval közösen egyeztetett terv alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Megbízó az oldaltervet utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.)-nak jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni.
 1. A teljesítés megkezdésekor - ha a szolgáltatás jellege ezt indokolja - a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) szerverén tárterületet különít el a Megbízó részére, ahol a fejlesztés előrehaladását a Megbízó folyamatosan nyomon követheti. Ezen felül a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) emailben értesíti a Megbízót, valahányszor egy jól körülhatárolt fejlesztési szakaszt lezárt. Ha Megbízó 3 napon belül nem él módosítási igénnyel, a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) úgy tekinti, hogy a Megbízó az adott fejlesztési fázist minden vonatkozásban elfogadja és az lezárható.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) az általa készített, átépített vagy optimalizált weblapok részére ingyenes tárhelyet biztosít mindaddig, amíg a Megbízó a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) által hostingolt weblap újabb átépítésére és/vagy optimalizálására harmadik vállalkozónak megbízást nem ad. Ebben az esetben a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) írásban felhívja Megbízót, hogy weblapját legfeljebb 10 naptári napon belül helyezze át egy másik szerverre. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) a Megbízó weblapját 10 naptári nap elteltével törli saját szerveréről.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.)-nak jogában áll a Megbízó elkészült weblapjának működését mindaddig blokkolni, amíg Megbízó a szolgáltatás ellenértékét teljes egészében ki nem egyenlítette.
 1. A Megbízó abban az esetben is határidőre köteles kiegyenlíteni a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) által benyújtott számlát, ha egy, a Megbízó által jóváhagyott fejlesztést a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) befejezett, készre jelentett, de a szükséges szöveg vagy képanyag átadásával a Megbízó késlekedik. Az ilyen, utólag szolgáltatott tartalmat a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) a jövőben bármikor köteles a weblapon ingyenesen elhelyezni.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) feltételezi, hogy valamennyi, a Megbízó által a fejlesztés során átadott anyag, legyen az szöveg vagy kép, a Megbízó tulajdonát képezi, harmadik személyek szerzői jogát nem sérti és a fejlesztéshez szabadon felhasználható.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) által szolgáltatott anyagok, úgymint forráskód, grafika, fotó, videó, animáció és szöveg, a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) kizárólagos tulajdonában marad mindaddig, amíg a Megbízó a szolgáltatási díjat teljes egészében ki nem fizette. Ekkor az említett anyagok tulajdonjoga átszáll a Megbízóra.
 1. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa készített fejlesztések oldalai a legelterjedtebb web-böngészőkön megfelelően megjelenjenek, de nem vállal felelősséget azért, hogy bizonyos oldalak a fejlesztés befejezése után közzétett böngészőkön nem az elvárható formában és módon jelennek meg.
 1. Amikor a Megbízó hozzájárulását adta ahhoz, hogy a fejlesztés nyilvánosan hozzáférhetővé váljon, ezzel egyszersmind elismerte azt, hogy az oldal, mind design és tartalom vonatkozásában, teljes mértékben megfelel a Megbízási Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.
 1. A weboldal fejlesztésre vagy átépítésre kötött Megbízási Szerződés nem vonatkozik az átadott weblap frissítésére és/vagy módosítására/átalakítására. A Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) ezeket a szolgáltatásokat külön (átalánydíjas) szerződés alapján végzi.

 

Fizetés

 

Valamennyi fizetést készpénzben vagy a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.) számláján megadott bankszámlára átutalással kell teljesíteni, a számla kiállításától számított 8 napon belül.

 

Fizetési késedelem esetén a Web 2000 ( Csalai Lajos e.v.)-nak jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi pótlékot felszámítani.